Ahşap çini, mermer minber ve mihrap

Bu ürünlerin imalatında farklı ahşap kullanılsa da en çok tercih edilen ceviz ağacından imal edilen ürünlerdir. Şekil verilmesi kolay bir malzeme olduğundan ahşap oyma sanatının tarihçesi çok eski çağlara dayanmaktadır. Türk tarihinde Orta Asyada yaygın olan bu sanat, islami motiflerle birleşerek Endülüs’e,  Asya, Avrupa, Afrika kıtalarına yayılmıştır.  Anadoluda yaygınlaşması da Selçukluların zamanında olmuştur.

Osmanlı imparatorluğu döneminde bu sanata olan ilgi zirve yapmıştır.  Bu dönemde büyük gelişme gösteren ahşap oyma sanatı camilerin süslemesinde önemli rol üstlenmiştir. Camilerin yanında padişah ve hanedan saraylarının tezyinatında da sık sık kullanıla gelmiştir. Selatin camilerinde ve görkemli saraylarda ahşap oyma sanatının izlerini görmekteyiz.

Sayfamızda firmamızın ürünleri hakkında bilgi alabilirsiniz.  Sizlere hizmet etmek, caminizi süslemek bize şeref verecektir.  Almanya, Hollanda ve Avusturyada süslediğimiz camilerimiz bulunmaktadır.

Çinilerimiz dünyanın çini merkezi olan Kütahyanın kaliteli üretim yapan fabrikalarından temin edilmektedir. Ustalarımız yıllardır çini montajı yapan, tecrübeli, ehliyetli kişilerdir. Hollanda ve Almanyada yaptığımız çinilerle camilerimizi memnun etmiştir.

Türkiye dünyanın mermer deposudur. Bu cümleden olarak memleketimizde mermer işlemeciliği çok gelişmiştir. Atalarımızın da büyük ilgi gösterdiği mermerden cami aksamını firmamız aracılığı ile temin edebilirsiniz.